Internet og tvMeddelelse fra bestyrelsen:


Vi har nu to tilbud om levering af internet og TV signal fra 1. juni 2021.


Vi har forsøgt at få yderligere tilbud, men foreløbig er Stofa og Ishøj ny antenneforening (INAF) de eneste som kan tilbyde begge services via de eksisterende coax kabler. For alle andre vi har talt med, kræves der nye etableringsudgifter.


For begge tilbud gælder at der vil være tale om en eksklusiv aftale, dvs det vil ikke være muligt for andre udbydere at komme ind på nettet inden for bindingsperioden. Det er den samlede grundejerforening som underskriver den overordnede aftale, mens hver enkelt bruger aftaler individuelle pakker.


Hvis vi i bindingsperioden bliver tilbudt fiber netværk, vil det ligge uden for det eksisterende netværk og kan derfor etableres parallelt.


De to tilbud er i meget korte træk skitseret nedenfor. Vi har lagt de fulde tilbud med betingelser på hjemmesiden. Læs dem grundigt før vi skal stemme om dem. Det vil blive afgjort med almindeligt stemmeflertal.


Stofa:


Stofa ejer fra 1. juni 2021 ledningsnettet helt hen til vores tilslutningssted og vil derfor kunne tilslutte forbindelsen nemt og hurtigt. De kræver en underskrevet kontrakt senest 30. april 2021, dvs 1 måned til at indgå individuelle kontrakter.


Stofa underskriver en eksklusiv aftale med grundejerforeningen for 3 år (2 års binding plus 1 års opsigelse), dvs frem til 31. maj 2024. Der kan i denne periode ikke laves aftale med andre om brug af nettet.


Individuelle pakker aftales direkte med hver enkelt kunde efter gældelde markedsregler. Stofa tilbyder maximalt 300/50 Mb plus diverse TV pakker.


Se Stofas tilbud og præsentation ved at klikke på nedenstående link:


Ishøj ny antenneforening (INAF):


Da Stofa fra 1. juni 2021 ejer det nuværende ledningsnet frem til private tilslutningspunkter (bl.a. til Vildtbaneparken), har INAF/ Kabelplus oprettet et nyt hovedpunkt i Bjerggården. Hvis vi vælger INAF som fremtidig leveradør, vil de fra dette punkt i Bjerggården skyde en fiberforbindelse frem til vores tilslutningspunkt. Der vil de så kunne slutte forbindelsen til vores netværk.


På grund af planlægning og arbejdet med fibernedlægning, ønsker INAF en underskrevet aftale midt i april, da de ellers ikke kan garantere levering 1. juni.


INAF underskriver en eksklusiv aftale med grundejerforeningen med 6 mdr opsigelse; den kan tidligst opsiges pr. 1. januar 2023.


Individuelle pakker aftales direkte med hver enkelt kunde efter gældelde markedsregler. INAF tilbyder maximalt 1000/100 Mb plus diverse TV pakker.


Se Inafs tilbud og præsentation ved at klikke på nedenstående link:
Bestyrelsens svar på spørgsmål vedr. Kabel Plus/ INAF 


2. svar på spørgsmål:


Der er kommet et par flere spørgsmål siden vores første svar, så her lige en opfølgning:


Fiber fra TDC:

TDCs information om fiberforbindelse har absolut intet med vores afstemning at gøre.
Vi lavede en aftale for et år siden med Yousee, men vi fik aldrig klar besked.
Om der nu kommer fiber fra TDC, Yousee eller andre, er fuldstændig ligegyldigt. – Intet af det koster
noget, før man køber en aftale via fibernettet. Fiberforbindelsen er en alternativ forbindelse til vores
eksisterende net.


Fiber fra Kabel Plus?:

Nej, Kabel Plus leverer ikke en fiberforbindelse frem til kunderne. Måske har ordlyden forirret, så her en lidt længere forklaring. Kabel Plus lægger en fiberforbindelse fra deres eget hovedpunkt frem til vores fælles tilslutningspunkt for at kunne håndtere den store mængde data i en god kvalitet. Fra vores fælles tilslutningspunkt og frem til hver enkelt husstand, bruger de vores eksisterende coax net, altså ikke en fiberforbindelse, men kvaliteten kan dog bære en 1000 Mb hastighed.


Hvis man ved med sikkerhed, at man vil vælge en fiberforbindelse, må man altså vente på at TDCs
forbindelse er tilsluttet (måske 1. juli, måske senere).


Hvis vi vælger at underskrive aftale med INAF, kan nuværende Kabel Plus kunder fortsætte med deres ancienitet i et INAF abonnement, som vil have 1 måneds opsigelse. Hvis vi vælger at underskrive aftale med Stofa, vil alle være nye abonnenter med 6 måneders opsigelse.


”Kan vi selv vælge”:

Nej, ingen kan vælge individuelt. Vi skal vælge sammen, om vi vil have Stofa eller INAF/ Kabel Plus. Flertallet bestemmer hvem der har eneret på forsyning til vores net de næste 3 år eller 11⁄2 år.


”Hvad sker der med *@ishoejby.dk mailadresser”:

INAF har søgt Ishøj Kommune om tilladelse til at overtage ishoejby, hvis Stofa ikke ønsker det, men har endnu ikke fået svar.

Opfølgning på spørgsmål om kvalitet af Kabel Plus service og udstyr:

Kabelplus har ombygget anlægget til Docsis 3.1., hvilket gør at de 1000 Mbit/s (GIGA) kan håndteres
i hele nettet. Kunder, som har haft en lavere hastighed og nu skifter til GIGA, får samtidig udleveret
et nyt GIGA kabelmodem. Kabelplus justerer løbende nettet og optimerer hermed konstant kvaliteten.
Alle modems fra Kabelplus overholder de lovede hastigheder. Nogle kunder oplever imidlertid at
Wifi hastigheden ikke lige lever op til forventningerne. Det skyldes for det meste dårlig placering af
modemmet, så det ikke kan levere den bestilte hastighed. Det er generelt en dårlig ide at sætte
modemmet på gulvet eller lægge det ind i et skab – et modem skal helst op over 1,5 m over gulv; det
samme gælder for andre Wi-Fi enheder man har tilsluttet.1. svar på spørgsmål:


I det følgende har vi besvaret de spørgsmål der er kommet ind på Facebook og emails. Alle svar er  bekræftet ved samtale med Kabel Plus/ INAF. 


- Medlemsskab af INAF (”...aftalt at alle automatisk bliver medlem...”): 

 • Alle nuværende Kabel Plus kunder, bliver automatisk medlemmer af INAF. Man er ikke medlem af INAF, hvis man ikke køber en ydelse. 


- Betaling af medlemsgebyr: 

 • Medlemsgebyr er inkluderet i bredbåndsprisen 
 • Hvis man kun har bredbånd, betales et BBO tillæg (kr. 39) til dækning af vedligeholdelse.
 • Hvis man kun har TV pakke, opkræves kr. 20 for INAF medlemsskabet særskilt
 • Hvis man ikke køber en ydelse, er man ikke medlem og betaler intet.  
 • Foreningen betaler intet fællesgebyr. 


- Gebyr og betingelser for ændring af service (TV pakker og/eller bredbåndshastighed):

 • Der er intet gebyr for ændring af bredbånd 
 • Der er et gebyr for ændring af TV pakke, da det kræver fysisk besøg af en teknikker (formentlig ca. Kr. 400). 


- Opsigelsesfrist for grundejerforeningen: 

 • Aftalen med INAF kan opsiges med 6 mdrs varsel til udgangen af et kalenderår, første gang  pr 31. december 2022.  


- Opsigelsesfrist for den enkelte bruger: 

 • Kabel Plus kunder bevarer deres ancienitet, som automatisk overgår til INAF aftalen, dvs. man har 1 måneds opsigelse på alle ydelser 
 • Nye kunder har 6 måneders opsigelse på bredbånd; 3 måneders opsigelse på TV pakker.


- Ansvar for vedligeholdelse: 

 • INAF servicerer nettet fra tilkoblingspunktet til indgangen til hver husstand. Ændringer/  reparationer inden for huset påhviler den enkelte ejer. 


- Mulighed for prisstigninger: 

 • Der er garanti for den tilbudte bredbåndspris i hele kontraktperioden 
 • Der er intet maximum-forbrug 
 • Prisen for TV pakkerne kan ændres hvis Yousee ændrer deres udbudspris.


-Godkendelse af vedtægtsændringer: 

 • Der indsættes et punkt i vores aftale om, at aftalen bortfalder, hvis ændringerne ikke  vedtages på næstkommende generalforsamling. Ingen forventer at de ikke godkendes.


- Udstyr (modem mv): 

 • Man fortsætter med det eksisterende udstyr, med mindre man skifter til højere hastighed.  Hastigheder på 500 Mb og opad vil formentlig kræve et nyt modem 
 • Evt TV boks fra Kabel Plus skal afleveres. Ny boks udleveres fra Yousee (afhængigt af  abonnement). 


- Kabel Plus hastighed og stabilitet: 

 • På objektive målinger viser Kabel Plus stabile hastigheder, men ofte er wifi forbindelsen  inde i de enkelte huse ikke stærk nok. Nogle forbindelser kan modarbejde hinanden og give  dårlig kvalitet. 
 • Wifi forbindelsen kan ofte forbedres med en booster i den etage, hvor modemet ikke  sidder, fx via lysnettet 
 • I forbindelse med Kabel Plus’ flytning til nyt hovedpunkt i Bjerggården, foretages yderligere  opgraderinger af udstyr 
 • Hvis man fortsat oplever en kvalitet der ikke svarer til hvad man betaler for, foreslår Kabel  Plus et service opkald til drøftelse af løsning.