Parkering
Parkering
I medfør af færdselsvens § 92, stk. bestemmes herved - med samtykke fra Glostrup Politi - at der for kommunale og private fællesveje samt parkeringspladser eller lignende i Ishøj Kommune gælder følgende:


§ 1

Biler med tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser og lignende), påhængskøretøjer (herunder campingvogne, motoredskaber og traktorer må ikke parkeres i tidsrummet kl. 19.00 - 07.00, med mindre sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning på bestemte vejsstrækninger eller pladser. Uden for de nævnte steder - med særlig afmærkning - må påhængskøretøj (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt på højst 2.000 kg dog parkeres i indtil 24 timer.


§ 2

For overtrædelse af denne parkeringsbekendtgørelse pålægges der afgift i medfør af færdselslovens § 121.


§ 3

Parkeringsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2002.


Ole Bjørstorp

Borgmester